Trzeba zwrócić uwagę, że jeśli padniemy ofiarą wypadku za granicą, tzn. na obszarze Anglii, to nie m

(1 post) (1 voice)
  • Started 2 years ago by oxyjeq