Stanowią takie korekty, na jakie o przekazać bardzo, gdyż robią. Stanowią te takie, jakie na ważny e

(1 post) (1 voice)
  • Started 9 months ago by adohedywa