Prącie zarządu spółki nie ponosi albowiem odpowiedzialności jeśli usankcjonuje, że pożyczający spółk

(1 post) (1 voice)
  • Started 9 months ago by ejepon