Prącie zarządu spółki nie ponosi albowiem odpowiedzialności jeśli usankcjonuje, że pożyczający spółk

(1 post) (1 voice)
  • Started 1 year ago by ejepon