Pan stworzenia w wytłumaczeniu osądu z dnia 24 stycznia 2013 r. wyznaczyłby także na regularną egzeg

(1 post) (1 voice)
  • Started 1 year ago by uvidexy

Tags: