Należy mieć na uwadze, że jeżeli zaliczymy wypadek za granicą, tzn. w Anglii, to naprawdę nie jest p

(1 post) (1 voice)
  • Started 10 months ago by asokyn