Henryk, potomek męski kowala, jest młody człowiek i dyletancki. Konkretów dowiecie się z wybitnie fa

(1 post) (1 voice)
  • Started 1 year ago by yfahaco